•  
    -0%

    Nâng hạ - Xếp dỡ hàng hóa

    Trong một ngày làm việc thời gian xếp dỡ càng ngắn thì thời gian xe lăn bánh càng lớn và ngược lại. Do đó thời gian xếp dỡ có ảnh hưởng rất lớn đến năng xuất vận tải cũng như an toàn về hàng hóa.
    Item:
    #9058
 
Xem theo
Danh mục
Theo khoảng giá
 


 
Giỏ hàng (0)